تیم بدون ملی‌پوش، هشت میلیارد/ شکست تیم 8 میلیاردی پرسپولیس مقابل قشقایی

تیم بدون ملی‌پوش، هشت میلیارد/ شکست تیم 8 میلیاردی پرسپولیس مقابل قشقایی
پرسپولیس بدون حضور ملی پوشان خود در حالی مقابل قشقایی شیراز شکست خورد که ارزش ریالی آن بیش از هشت میلیارد بود.

تیم بدون ملی‌پوش، هشت میلیارد/ شکست تیم 8 میلیاردی پرسپولیس مقابل قشقایی

پرسپولیس بدون حضور ملی پوشان خود در حالی مقابل قشقایی شیراز شکست خورد که ارزش ریالی آن بیش از هشت میلیارد بود.
تیم بدون ملی‌پوش، هشت میلیارد/ شکست تیم 8 میلیاردی پرسپولیس مقابل قشقایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author