تیم آزمون با یک اخراجی 3 امتیاز گرفت

تیم آزمون با یک اخراجی 3 امتیاز گرفت
روستوف در حضور 90 دقیقه‌ای مهاجم ایرانی خود موفق شد لوکوتیو موسکو را شکست دهد.

تیم آزمون با یک اخراجی 3 امتیاز گرفت

روستوف در حضور 90 دقیقه‌ای مهاجم ایرانی خود موفق شد لوکوتیو موسکو را شکست دهد.
تیم آزمون با یک اخراجی 3 امتیاز گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author