تیته:/ بازگشت به تیم ملی، یک دستاورد برای سیلواست

تیته:/ بازگشت به تیم ملی، یک دستاورد برای سیلواست
تیته، سرمربی تیم ملی برزیل، فاش کرد که بعد از انتخاب به عنوان سرمربی سلسائو، با تیاگو سیلوا صحبت کرده و این بازیکن باتجربه، از بازگشت به اردوی برزیل خوشحال است.

تیته:/ بازگشت به تیم ملی، یک دستاورد برای سیلواست

تیته، سرمربی تیم ملی برزیل، فاش کرد که بعد از انتخاب به عنوان سرمربی سلسائو، با تیاگو سیلوا صحبت کرده و این بازیکن باتجربه، از بازگشت به اردوی برزیل خوشحال است.
تیته:/ بازگشت به تیم ملی، یک دستاورد برای سیلواست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author