تیتر امشب/ نمره بالای ۱۷ به اعضای جمعیت هلال احمر

تیتر امشب/ نمره بالای ۱۷ به اعضای جمعیت هلال احمر
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به عملکرد جمعیت هلال احمر در نوروز ۹۵ گفت: اقدامات این جمعیت در ایام نوروز عالی نبوده اما نمره همکاران من بالای ۱۷ است.
۲۲:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تیتر امشب/ نمره بالای ۱۷ به اعضای جمعیت هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به عملکرد جمعیت هلال احمر در نوروز ۹۵ گفت: اقدامات این جمعیت در ایام نوروز عالی نبوده اما نمره همکاران من بالای ۱۷ است.
۲۲:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تیتر امشب/ نمره بالای ۱۷ به اعضای جمعیت هلال احمر

free download movie

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author