تیترامشب/ فاضلی: حرکت های پوپولیستی را نمی پذیرم

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد تند از نوع برخورد سازمان مبارزه با قاچاق تعزیرات گفت: چرا دست های اصلی قاچاق را قطع نمی کنیم. این که به مردم بگوئیم دقت کنند و میوه قاچاق استفاده نکنید درست نیست. اگر مردم نیاز دارند باید میوه با تعرفه مناسب وارد کشور شود.
۲۲:۵۴ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


موسیقی روز

باران دانلود

label, , , , , , , , ,

About the author