تیترامشب/ بایدهای و نبایدهای کشتی ایران در راه المپیک

سوریان در گروه سختی قرار داشت اما کارشناسان معتقدند که به جای حریف چینی این سوریان بود که باید سهمیه المپیک را کسب می کرد، اینکه چرا به کسب سهمیه المپیک نائل نیامد، موضوعی است که کارشناسان در برنامه تیترامشب به آن پرداختند.
۲۳:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


اس ام اس جدید

موزیک جوان

label, , , , , , , , ,

About the author