تک به تک با ستاره‌های NBA در المپیک

تک به تک با ستاره‌های NBA در المپیک
تیم بسکتبال آمریکا سومین طلا پی در پی المپیک و پانزدهمین طلا این رویداد بزرگ را در ریو به گردن انداخت تا رکورد این تیم دست نیافتنی تر از همیشه شود.

تک به تک با ستاره‌های NBA در المپیک

تیم بسکتبال آمریکا سومین طلا پی در پی المپیک و پانزدهمین طلا این رویداد بزرگ را در ریو به گردن انداخت تا رکورد این تیم دست نیافتنی تر از همیشه شود.
تک به تک با ستاره‌های NBA در المپیک

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , ,

About the author