تکواندو نوجوانان جهان؛ صفری به مدال نقره رسید

تکواندو نوجوانان جهان؛ صفری به مدال نقره رسید
تکواندوکار وزن 51- کیلوگرم کشورمان با 5 پیروزی متوالی و یک باخت در ثانیه‌های آخر راند پایانی به مدال نقره نوجوانان جهان دست یافت.

تکواندو نوجوانان جهان؛ صفری به مدال نقره رسید

تکواندوکار وزن 51- کیلوگرم کشورمان با 5 پیروزی متوالی و یک باخت در ثانیه‌های آخر راند پایانی به مدال نقره نوجوانان جهان دست یافت.
تکواندو نوجوانان جهان؛ صفری به مدال نقره رسید

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author