تکلیف لباس و زمین امروز مشخص می‌شود؟

تکلیف لباس و زمین امروز مشخص می‌شود؟
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جلسه‌ای را امروز با رئیس فدراسیون فوتبال برگزار می‌‌کند.

تکلیف لباس و زمین امروز مشخص می‌شود؟

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جلسه‌ای را امروز با رئیس فدراسیون فوتبال برگزار می‌‌کند.
تکلیف لباس و زمین امروز مشخص می‌شود؟

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author