تکلیف سرمربی مشخص شود تصمیم می‌گیریم/ واکنش رئیس باشگاه الاهلی به جدایی جباری

تکلیف سرمربی مشخص شود تصمیم می‌گیریم/ واکنش رئیس باشگاه الاهلی به جدایی جباری
این روزها ماجراهای رخ داده در باشگاه الاهلی قطر به سوژه بسیاری از رسانه های این کشور تبدیل شده است.

تکلیف سرمربی مشخص شود تصمیم می‌گیریم/ واکنش رئیس باشگاه الاهلی به جدایی جباری

این روزها ماجراهای رخ داده در باشگاه الاهلی قطر به سوژه بسیاری از رسانه های این کشور تبدیل شده است.
تکلیف سرمربی مشخص شود تصمیم می‌گیریم/ واکنش رئیس باشگاه الاهلی به جدایی جباری

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author