تولید عسل در چهار محال بختیاری

تولید عسل در چهار محال بختیاری
میزان تولید عسل در استان چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری دو کیلو بیشتر است. پیش بینی می شود، امسال سه هزار تن عسل از زنبورستان های استان برداشت شود.
۱۰:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


تولید عسل در چهار محال بختیاری

میزان تولید عسل در استان چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری دو کیلو بیشتر است. پیش بینی می شود، امسال سه هزار تن عسل از زنبورستان های استان برداشت شود.
۱۰:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


تولید عسل در چهار محال بختیاری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author