تولید الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران

تولید الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران
دبیرستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ محصول الکتروپمپ سوخت هواپیما را که برای نخستین بار در ایران تولید شده است، رونمایی کرد.
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


تولید الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران

دبیرستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ محصول الکتروپمپ سوخت هواپیما را که برای نخستین بار در ایران تولید شده است، رونمایی کرد.
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


تولید الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author