توقف پرسپولیس در بازی با تیم دسته دومی

توقف پرسپولیس در بازی با تیم دسته دومی
پرسپولیس امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم هف سمنان رفت و با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.

توقف پرسپولیس در بازی با تیم دسته دومی

پرسپولیس امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم هف سمنان رفت و با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.
توقف پرسپولیس در بازی با تیم دسته دومی

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author