توقف دورتموند مقابل هرتا در وست فالن

توقف دورتموند مقابل هرتا در وست فالن
دورتموند در دیداری از هفته هفتم بوندس لیگا، در خانه مقابل هرتابرلین با تساوی 1-1 متوقف شد.

توقف دورتموند مقابل هرتا در وست فالن

دورتموند در دیداری از هفته هفتم بوندس لیگا، در خانه مقابل هرتابرلین با تساوی 1-1 متوقف شد.
توقف دورتموند مقابل هرتا در وست فالن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author