توقف حملات هوایی فرصتی برای جدا شدن گروه‌های مسلح از النصره

توقف حملات هوایی فرصتی برای جدا شدن گروه‌های مسلح از النصره
مسکو اعلام کرد: توقف حملات هوایی روسیه فرصتی برای جدا شدن گروه‌های مسلح از تروریست های النصره در سوریه است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


توقف حملات هوایی فرصتی برای جدا شدن گروه‌های مسلح از النصره

مسکو اعلام کرد: توقف حملات هوایی روسیه فرصتی برای جدا شدن گروه‌های مسلح از تروریست های النصره در سوریه است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


توقف حملات هوایی فرصتی برای جدا شدن گروه‌های مسلح از النصره

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author