توضیح فدراسیون درباره پاداش سه هزار دلاری تیم ملی فوتسال/ یک پاداش هم در ایران پرداخت می‌شود

توضیح فدراسیون درباره پاداش سه هزار دلاری تیم ملی فوتسال/ یک پاداش هم در ایران پرداخت می‌شود
تیم ملی فوتسال ایران در صورت قهرمانی در جام جهانی، علاوه بر جایزه 3 هزار دلاری، پاداشی قابل قبول خواهد گرفت.

توضیح فدراسیون درباره پاداش سه هزار دلاری تیم ملی فوتسال/ یک پاداش هم در ایران پرداخت می‌شود

تیم ملی فوتسال ایران در صورت قهرمانی در جام جهانی، علاوه بر جایزه 3 هزار دلاری، پاداشی قابل قبول خواهد گرفت.
توضیح فدراسیون درباره پاداش سه هزار دلاری تیم ملی فوتسال/ یک پاداش هم در ایران پرداخت می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author