توضیح ای اف سی درباره نحوه توزیع جوایز / ابراز تاسف از غیبت ایران در مراسم بهترین‌ها

توضیح ای اف سی درباره نحوه توزیع جوایز / ابراز تاسف از غیبت ایران در مراسم بهترین‌ها
به دنبال ارسال نامه اعتراض مهدی تاج – رئیس فدراسیون فوتبال به AFC در خصوص لیست منتشرشده نامزدهای دریافت جوایز سالیانه این کنفدراسیون در سال 2016، AFC در پاسخ به این نامه توضیحاتی را ارائه کرد.

توضیح ای اف سی درباره نحوه توزیع جوایز / ابراز تاسف از غیبت ایران در مراسم بهترین‌ها

به دنبال ارسال نامه اعتراض مهدی تاج – رئیس فدراسیون فوتبال به AFC در خصوص لیست منتشرشده نامزدهای دریافت جوایز سالیانه این کنفدراسیون در سال 2016، AFC در پاسخ به این نامه توضیحاتی را ارائه کرد.
توضیح ای اف سی درباره نحوه توزیع جوایز / ابراز تاسف از غیبت ایران در مراسم بهترین‌ها

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author