توضیحات منصوریان پس از برد استقلال

توضیحات منصوریان پس از برد استقلال
سرمربی آبی ها می گوید بازی با ذوب آهن از دربی سنگین تر بود.

توضیحات منصوریان پس از برد استقلال

سرمربی آبی ها می گوید بازی با ذوب آهن از دربی سنگین تر بود.
توضیحات منصوریان پس از برد استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author