توضیحات برانکو درباره نیمکت‌نشینی رضائیان و دربی فردا!

توضیحات برانکو درباره نیمکت‌نشینی رضائیان و دربی فردا!
سرمربی قرمزها می گوید علت نیمکت نشینی رامین مسایل انضباطی نیست.

توضیحات برانکو درباره نیمکت‌نشینی رضائیان و دربی فردا!

سرمربی قرمزها می گوید علت نیمکت نشینی رامین مسایل انضباطی نیست.
توضیحات برانکو درباره نیمکت‌نشینی رضائیان و دربی فردا!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author