توزیع سبد کالا در مهرماه

توزیع سبد کالا در مهرماه
معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اولین بسته حمایت غذایی در ماه مبارک رمضان توزیع شده است، گفت: در صورت تامین بودجه آمادگی توزیع بسته دوم حمایت غذایی بین نیازمندان را در مهرماه داریم.
۱۶:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


توزیع سبد کالا در مهرماه

معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اولین بسته حمایت غذایی در ماه مبارک رمضان توزیع شده است، گفت: در صورت تامین بودجه آمادگی توزیع بسته دوم حمایت غذایی بین نیازمندان را در مهرماه داریم.
۱۶:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


توزیع سبد کالا در مهرماه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author