تورس: زمان خوبی برای تقابل با بارسا است

تورس: زمان خوبی برای تقابل با بارسا است
فرناندو تورس، مهاجم اتلتیکو مادرید پس از پیروی پر گل شب گذشته مقابل اسپورتینگ خیخون مدعی شد که تیمش از امادگی خوبی برای تقابل با بارسا برخوردار است.

تورس: زمان خوبی برای تقابل با بارسا است

فرناندو تورس، مهاجم اتلتیکو مادرید پس از پیروی پر گل شب گذشته مقابل اسپورتینگ خیخون مدعی شد که تیمش از امادگی خوبی برای تقابل با بارسا برخوردار است.
تورس: زمان خوبی برای تقابل با بارسا است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author