توخل: در انتظار بهترین کریس رونالدو هستیم

توخل: در انتظار بهترین کریس رونالدو هستیم
علیرغم تمام انتقاداتی که از رفتار و البته کیفیت فنی رونالدو در روزهای اخیر می شود، باز هم توماس توخل معتقد است در انتظار بهترین کریس رونالدو در برابر دورتموند خواهد بود.

توخل: در انتظار بهترین کریس رونالدو هستیم

علیرغم تمام انتقاداتی که از رفتار و البته کیفیت فنی رونالدو در روزهای اخیر می شود، باز هم توماس توخل معتقد است در انتظار بهترین کریس رونالدو در برابر دورتموند خواهد بود.
توخل: در انتظار بهترین کریس رونالدو هستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author