تهدید به بمب گذاری در مدارس آمریکا وانگلیس

تهدید به بمب گذاری در مدارس آمریکا وانگلیس
ده ها مدرسه در آمریکا وانگلیس به علت تهدید به بمب گذاری تخلیه شدند.
۱۲:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


تهدید به بمب گذاری در مدارس آمریکا وانگلیس

ده ها مدرسه در آمریکا وانگلیس به علت تهدید به بمب گذاری تخلیه شدند.
۱۲:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


تهدید به بمب گذاری در مدارس آمریکا وانگلیس

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author