تنها تساوی هفته‌ در مسجدسلیمان رقم خورد

تنها تساوی هفته‌ در مسجدسلیمان رقم خورد
دو تیم نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی در هفته هفتم مسابقات لیگ آزادگان به تساوی بدون گل دست یافتند.

تنها تساوی هفته‌ در مسجدسلیمان رقم خورد

دو تیم نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی در هفته هفتم مسابقات لیگ آزادگان به تساوی بدون گل دست یافتند.
تنها تساوی هفته‌ در مسجدسلیمان رقم خورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author