تنها بعد از 67 روز/ اخراج سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس

تنها بعد از 67 روز/ اخراج سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس
سم آلاردایس، سرمربی 61 ساله تیم ملی انگلیس بعد از گذراندن دوران کوتاهی روی نیمکت این تیم از سمت خود اخراج شد.

تنها بعد از 67 روز/ اخراج سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس

سم آلاردایس، سرمربی 61 ساله تیم ملی انگلیس بعد از گذراندن دوران کوتاهی روی نیمکت این تیم از سمت خود اخراج شد.
تنها بعد از 67 روز/ اخراج سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس

label, , , , , , , , , , ,

About the author