تمرین چارچوب شناسی علی منصور برای بازیکنان استقلال!

تمرین چارچوب شناسی علی منصور برای بازیکنان استقلال!
تسنیم نوشت:تمرین امروز (دوشنبه) تیم فوتبال استقلال به مرور کارهای تاکتیکی و تمرین چهارچوب‌شناسی اختصاص داشت.

تمرین چارچوب شناسی علی منصور برای بازیکنان استقلال!

تسنیم نوشت:تمرین امروز (دوشنبه) تیم فوتبال استقلال به مرور کارهای تاکتیکی و تمرین چهارچوب‌شناسی اختصاص داشت.
تمرین چارچوب شناسی علی منصور برای بازیکنان استقلال!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author