تمرین بازیکنان تیم ملی در هوای مطبوع ایروان

تمرین بازیکنان تیم ملی در هوای مطبوع ایروان
دومین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ارمنستان عصر امروز برگزار شد.

تمرین بازیکنان تیم ملی در هوای مطبوع ایروان

دومین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ارمنستان عصر امروز برگزار شد.
تمرین بازیکنان تیم ملی در هوای مطبوع ایروان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author