تمرین استقلال پشت درهای بسته

تمرین استقلال پشت درهای بسته
بنا به تصمیم سرمربی استقلال تمرین نوبت بعد از ظهر این تیم پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

تمرین استقلال پشت درهای بسته

بنا به تصمیم سرمربی استقلال تمرین نوبت بعد از ظهر این تیم پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
تمرین استقلال پشت درهای بسته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author