تمرکزی که ماهینی را ناکام کرد (عکس)

تمرکزی که ماهینی را ناکام کرد (عکس)
حسین ماهینی مدافع راست پرسپولیس که یکی از بهترین پنالتی زن های لیگ فوتبال ایران است، امروز پنالتی خود را به طرز عجیبی هدر داد.

تمرکزی که ماهینی را ناکام کرد (عکس)

حسین ماهینی مدافع راست پرسپولیس که یکی از بهترین پنالتی زن های لیگ فوتبال ایران است، امروز پنالتی خود را به طرز عجیبی هدر داد.
تمرکزی که ماهینی را ناکام کرد (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author