تمجید کونته از آرسن ونگر در آستانه دربی لندن

تمجید کونته از آرسن ونگر در آستانه دربی لندن
آنتونیو کونته، سرمربی جوان و ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد آرین ونگر طی سالهای متمادی حضور روی نیمکت آرسنال پرداخت.

تمجید کونته از آرسن ونگر در آستانه دربی لندن

آنتونیو کونته، سرمربی جوان و ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد آرین ونگر طی سالهای متمادی حضور روی نیمکت آرسنال پرداخت.
تمجید کونته از آرسن ونگر در آستانه دربی لندن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author