تمجید باشگاه آلکمار از حرکت انسان‌دوستانه جهانبخش

تمجید باشگاه آلکمار از حرکت انسان‌دوستانه جهانبخش
علیرضا جهانبخش پیش از بازی برابر آژاکس گرمکن خود را روی دوش هوادار تیمش انداخت.

تمجید باشگاه آلکمار از حرکت انسان‌دوستانه جهانبخش

علیرضا جهانبخش پیش از بازی برابر آژاکس گرمکن خود را روی دوش هوادار تیمش انداخت.
تمجید باشگاه آلکمار از حرکت انسان‌دوستانه جهانبخش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author