تفاهم ایران و ایتر برای همکاری مشترک

تفاهم ایران و ایتر برای همکاری مشترک
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ایران و مسئولان طرح جهانی گداخت هسته ای ” ایتر ” در فرانسه برای همکاری مشترک به تفاهم رسیدند.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


تفاهم ایران و ایتر برای همکاری مشترک

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ایران و مسئولان طرح جهانی گداخت هسته ای ” ایتر ” در فرانسه برای همکاری مشترک به تفاهم رسیدند.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


تفاهم ایران و ایتر برای همکاری مشترک

خرید vpn از طریق شارژ ایرانسل

استخدام

label, , , , , , , , , , ,

About the author