تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره اردوهای طولانی مدت تیم ملی/ برانکو مقابل کی‌روش کوتاه آمد؟

تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره اردوهای طولانی مدت تیم ملی/ برانکو مقابل کی‌روش کوتاه آمد؟
برانکو و کی‌روش مدت‌هاست که درمورد طولانی بودن اردوهای تیم ملی با یکدیگر جدال می‌کنند.

تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره اردوهای طولانی مدت تیم ملی/ برانکو مقابل کی‌روش کوتاه آمد؟

برانکو و کی‌روش مدت‌هاست که درمورد طولانی بودن اردوهای تیم ملی با یکدیگر جدال می‌کنند.
تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره اردوهای طولانی مدت تیم ملی/ برانکو مقابل کی‌روش کوتاه آمد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author