تصویری که نشان می‌دهد منصوریان اولین بردش را مدیون رحمتی است

تصویری که نشان می‌دهد منصوریان اولین بردش را مدیون رحمتی است
رحمتی در بازی با ذوب آهن عملکرد خوبی داشت.

تصویری که نشان می‌دهد منصوریان اولین بردش را مدیون رحمتی است

رحمتی در بازی با ذوب آهن عملکرد خوبی داشت.
تصویری که نشان می‌دهد منصوریان اولین بردش را مدیون رحمتی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author