تصویری دیدنی از تلاش دختری که قهرمان آسیا شد

تصویری دیدنی از تلاش دختری که قهرمان آسیا شد
دختر نوجوان ایرانی قهرمان یکی از ماده‌های سنگنوردی آسیا در تهران شد.

تصویری دیدنی از تلاش دختری که قهرمان آسیا شد

دختر نوجوان ایرانی قهرمان یکی از ماده‌های سنگنوردی آسیا در تهران شد.
تصویری دیدنی از تلاش دختری که قهرمان آسیا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author