تصویری از کری هوادار پرسپولیس در کمپ حجازی برای استقلالی ها

تصویری از کری هوادار پرسپولیس در کمپ حجازی برای استقلالی ها
دوباره یکی از قرمزها در اطراف کمپ مرحوم حجازی، خودش نشان داد.

تصویری از کری هوادار پرسپولیس در کمپ حجازی برای استقلالی ها

دوباره یکی از قرمزها در اطراف کمپ مرحوم حجازی، خودش نشان داد.
تصویری از کری هوادار پرسپولیس در کمپ حجازی برای استقلالی ها

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author