تصویری از ژست خلاقانه رونالدو بعد ساختن شگفتی/ ببینیند من بهترینم!

تصویری از ژست خلاقانه رونالدو بعد ساختن شگفتی/ ببینیند من بهترینم!
کریس رونالدو بعد از شاهکار در دربی مادرید ، خوشحالی خاصی داشت.

تصویری از ژست خلاقانه رونالدو بعد ساختن شگفتی/ ببینیند من بهترینم!

کریس رونالدو بعد از شاهکار در دربی مادرید ، خوشحالی خاصی داشت.
تصویری از ژست خلاقانه رونالدو بعد ساختن شگفتی/ ببینیند من بهترینم!

اخبار بازیها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author