تصویری از واکنش بامزه علی پروین به ترقه‌هایی که زیر پایش منفجر شد

تصویری از واکنش بامزه علی پروین به ترقه‌هایی که زیر پایش منفجر شد
در مراسم تولد 71 سالگی علی پروین،هم‌تیمی‌های قدیمش حسابی او را ترساندند.

تصویری از واکنش بامزه علی پروین به ترقه‌هایی که زیر پایش منفجر شد

در مراسم تولد 71 سالگی علی پروین،هم‌تیمی‌های قدیمش حسابی او را ترساندند.
تصویری از واکنش بامزه علی پروین به ترقه‌هایی که زیر پایش منفجر شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author