تصویری از مسابقه فوتبالدستی کفاشیان و اسدی در موزه فیفا

آخرین تصویری که از کفاشیان منتشر شده او را در کنار اسدی و در حال بازی فوتبالدستی نشان می دهد.

خبر جدید

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , ,

About the author