تصویری از فرصت سوزی پیکه که تا سالها حسرتش را می خورد

تصویری از فرصت سوزی پیکه که تا سالها حسرتش را می خورد
پیکه در آخرین دقایق بازی با ایتالیا یک فرصت تک به تک را از دست داد.

تصویری از فرصت سوزی پیکه که تا سالها حسرتش را می خورد

پیکه در آخرین دقایق بازی با ایتالیا یک فرصت تک به تک را از دست داد.
تصویری از فرصت سوزی پیکه که تا سالها حسرتش را می خورد

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author