تصویری از ثبت قرارداد پرسپولیسی ها در هیات فوتبال

تصویری از ثبت قرارداد پرسپولیسی ها در هیات فوتبال
بازیکنان جدید پرسپولیس با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را با این تیم ثبت کردند.

تصویری از ثبت قرارداد پرسپولیسی ها در هیات فوتبال

بازیکنان جدید پرسپولیس با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را با این تیم ثبت کردند.
تصویری از ثبت قرارداد پرسپولیسی ها در هیات فوتبال

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author