تصویری از تولد بازی پرسپولیسی‌ها شب دربی

تصویری از تولد بازی پرسپولیسی‌ها شب دربی
پرسپولیسی‌ها شب قبل از دربی ۸۳ جشن تولد گرفتند.

تصویری از تولد بازی پرسپولیسی‌ها شب دربی

پرسپولیسی‌ها شب قبل از دربی ۸۳ جشن تولد گرفتند.
تصویری از تولد بازی پرسپولیسی‌ها شب دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author