تصویری از استقبال قهرمانانه از تیم ملی آلبانی

تصویری از استقبال قهرمانانه از تیم ملی آلبانی
تیم ملی آلبانی کار خودش در یورو 2016 را با کسب تنها یک پیروزی به پایان رساند.

تصویری از استقبال قهرمانانه از تیم ملی آلبانی

تیم ملی آلبانی کار خودش در یورو 2016 را با کسب تنها یک پیروزی به پایان رساند.
تصویری از استقبال قهرمانانه از تیم ملی آلبانی

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author