تصویری از آمبولانسی که پیکر منصورخان را به بهشت زهرا (س) برد

تصویری از آمبولانسی که پیکر منصورخان را به بهشت زهرا (س) برد
پیکر منصور پورحیدری از بیمارستان خارج و به سردخانه بهشت زهرا (س) انتقال پیدا کرد.

تصویری از آمبولانسی که پیکر منصورخان را به بهشت زهرا (س) برد

پیکر منصور پورحیدری از بیمارستان خارج و به سردخانه بهشت زهرا (س) انتقال پیدا کرد.
تصویری از آمبولانسی که پیکر منصورخان را به بهشت زهرا (س) برد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author