تصویب پیش نویس قطعنامه سوریه در شورای امنیت

پیش نویس قطعنامه توقف اقدامات خصمانه در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد.
۰۰:۵۶ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


اخبر جهان

میهن دانلود

label, , , , , , , , ,

About the author