تصمیم عجیب در آستانه روز سوم مقدماتی/ سرمربی قطر اخراج شد

تصمیم عجیب در آستانه روز سوم مقدماتی/ سرمربی قطر اخراج شد
بعد از دو شکست برابر ایران و ازبکستان سرانجام حکم اخراج سرمربی اروگوئه ای قطر صادر شد.

تصمیم عجیب در آستانه روز سوم مقدماتی/ سرمربی قطر اخراج شد

بعد از دو شکست برابر ایران و ازبکستان سرانجام حکم اخراج سرمربی اروگوئه ای قطر صادر شد.
تصمیم عجیب در آستانه روز سوم مقدماتی/ سرمربی قطر اخراج شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author