تصاویری از نخستین تمرین شاگردان کی‌روش در ارمنستان

تصاویری از نخستین تمرین شاگردان کی‌روش در ارمنستان
ملی‌پوشان فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در ایروان برگزار کردند.

تصاویری از نخستین تمرین شاگردان کی‌روش در ارمنستان

ملی‌پوشان فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در ایروان برگزار کردند.
تصاویری از نخستین تمرین شاگردان کی‌روش در ارمنستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author