تصاویری از اولین تجلیل با شکوه از المپیکی ها در رامسر

تصاویری از اولین تجلیل با شکوه از المپیکی ها در رامسر
نخستین آیین تجلیل از مدال آوران و افتخارآفرینان ایران در المپیک 2016 ریو در شهر رامسر با استقبال پرشور مردم برگزار شد.

تصاویری از اولین تجلیل با شکوه از المپیکی ها در رامسر

نخستین آیین تجلیل از مدال آوران و افتخارآفرینان ایران در المپیک 2016 ریو در شهر رامسر با استقبال پرشور مردم برگزار شد.
تصاویری از اولین تجلیل با شکوه از المپیکی ها در رامسر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author