تشییع پیکر همسر شهید بابایی

تشییع پیکر همسر شهید بابایی
پیکر همسر شهید بابایی در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش تشییع شد.
۲۲:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


تشییع پیکر همسر شهید بابایی

پیکر همسر شهید بابایی در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش تشییع شد.
۲۲:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


تشییع پیکر همسر شهید بابایی

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author