تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز

تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز
پیکر همسر شهید بابایی ساعت ۸ و۳۰ دقیقه صبح امروز در شیراز تشییع می شود.
۱۱:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز

پیکر همسر شهید بابایی ساعت ۸ و۳۰ دقیقه صبح امروز در شیراز تشییع می شود.
۱۱:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author